Skip links

Human Resources

Our human resources policy is to form our organizational structure with the team members, who are suitable to our corporate values, open to changes, act according to the team spirit, and to always change these persons in their own fields.

Vacant Positions

GENEL NİTELİKLER

Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun,
Büyük ölçekli üst yapı projelerinde en az 3 yıl tecrübesi bulunan,
Taşeron ve ekip yönetimi noktasından tecrübe sahibi,
MS Office ve Autocad uygulamalarına hâkim,
Yoğun ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, gerekirse vardiyalı çalışabilecek,
Ekip çalışmasına yatkın,
Erkek adaylar için askerlik görevlerini yerine getirmiş,

İŞ TANIMI

Gerekli saha organizasyonunun yapılması,
İmalatları projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak iş programına göre hedef sürelerde ve kalitede sonuçlandırılması,
Şantiyede mobilizasyon ve kaba işlerin takip ve kontrolü,
Üst yöneticiye düzenli raporlamaların yapılması

Firmamızın Muhasebe Departmanında istihdam edilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip ve ekte yer alan iş tanımı çerçevesinde çalışacak "MUHASEBE EKİP ARKADAŞI” aranmaktadır.

GENEL NİTELİKLER

Üniversitelerin 4 yıllık Maliye, İşletme veya Muhasebe bölümlerinden mezun,
25 Yaşını aşmamış,
Tek düzen hesap planına vakıf,
Microsoft Office programlarını kullanabilen,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
Düzenli, programlı ve disiplinli çalışma niteliğine sahip,
Evrak kayıt düzen ve tertibine sahip,
Ekip çalışmasına uygun,
Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,
Öğrenmeye istekli ve sonuç odaklı olabilen,
Tercihen Üsküdar çevresinde ikamet eden,

İŞ TANIMI

Mal ve hizmet alım – satım faturalarının kesilmesi ve muhasebeleştirilmesi
Muhasebe departmanı bünyesinde yapılan diğer işlere destek verilmesi
Cari hesap mutabakatlarının yapılması

GENEL NİTELİKLER

Üniversitelerin İnşaat mühendisliği bölümünden mezun,
Tercihen minimum 3 yıl deneyimli,
Autocad, Ms Office, Planlama Programlarına (Ms Project veya Primavera) hâkim,
Ekip çalışmasına yatkın, uyumlu ve çalışkan,
Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
Detaylara hâkim olabilecek.

İŞ TANIMI

Hakediş ve Kesin Hesap Mühendislik İşlerinin Koordinasyonunu sağlamak,
Taşeron hakediş raporlarını kontrol etmek,
İdari hakedişleri hazırlamak,
Projeden ve bilgisayar üzerinden, imalat kalemlerini tespit etmek ve imalat metraj hesabı yapmak,
İmalatların yerinde ölçümlerini yapmak,
Projenin ana ve detaylı iş programı hazırlamak, periyodik kontrol ve güncellemelerini yapmak,
Periyodik şantiye raporlarını hazırlamak/ kontrol etmek,
Adam Saat, günlük imalat ve işin ilerleme hızını hesaplamak ve raporlamak,
Birim fiyat analizi yapmak,
Hakedişleri, malzeme bedellerini, genel giderleri ve diğer ödemeleri bütçe takip sistemine aktarmak,
Bütçenin ve varsa sapmalarının güncel raporlamalarını yapmak,
Aylık ve dönemsel nakit akış programını hazırlamak ve güncel olarak takip etmek,
Mühendislik maliyet hesaplarını yapmak.
Üst yönetime hitap edebilecek görsellik ve içerikte sunumlar / raporlar hazırlanması
Günlük, haftalık, aylık raporların hazırlanması

You can visit our profile on Kariyer.net website for all vacant positions.

Application Form    This website uses cookies to improve your web experience.