REGNUM, yapacağı tüm işlerde önceliği çalışanlar ile çalışma ortamlarının sağlık, emniyet ve aynı zamanda güvenliğini sağlamak, geliştirmek, çevreye zarar vermeden kaliteyi ve verimliliği artırmaktır.

Başlıca politikalarımız nelerdir?

  • Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak,
  • Yapılan işlerde yerel ve uluslararası kanunlar, mevzuatlar ve standartlara uymak,
  • SEÇ-G performansının arttırılmasına yönelik olarak denetimleri sık sık gerçekleştirmek ve denetim sonucunda elde edilecek verilere göre gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri uygulamak,
  • Olayların ve kazaların tekrar oluşmasını önlemek ve performansımızı geliştirmek amacıyla emniyetsiz durum, emniyetsiz davranış ve ucuz atlatılan kazalar dahil olmak üzere tüm olay ve kazalar ile ilgili raporlar hazırlamak, bunlardan bir ders çıkarılmasını sağlamak,
  • Kaliteli mühendislik anlayışı yanında ürün kalitesi en yüksek ve en güvenli malzemeler ile hizmetin seçimine önem vermek,
  • SEÇ-G yönetim sistemini canlı tutmak ve sürekli gelişmesine katkıda bulunmak,
  • Tüm REGNUM çalışanlarının yukarıda belirtilen amaçları benimseyeceği bir ortam yaratmaktır.

Önceliklerimiz nelerdir?

  • Kazaları ortadan kaldırmak, emniyetli projeler yapmak ve çevresel etkilenmeyi azaltmaktır.

Hassasiyetimiz; İnsan ve Doğa!

Menu